Contact us

Zuyuan Gene Tech Hangzhou Co., Ltd.

13F Gene Town, 859 Shixiang West Road, Xihu Dist., Hangzhou, Zhejiang Province, China 310000

+86 571 8538 5911, Mon-Fri, 09:00-17:00 Beijing Time